O projektu

Kdo by neznal Ladovy zimní obrázky! Děti na sáňkách, bruslícího kocourka Mikeše, koledníky, betlémy. Okouzlovaly generace našich předků i naše děti.

Projektem Ladovská zima Vám chceme nabídnout možnosti sáňkování, bruslení a lyžování v mikroregionu Ladův kraj. Pokud to sněhová nadílka dovolí, budou letos v zimě upraveny běžkařské tratě a na adrese www.ladovskazima.cz budou zveřejňovány informace o jejich aktuálním stavu. Na těchto internetových stránkách dále najdete tipy na bruslení, sáňkování a také sněhové podmínky na Šibeničním vrchu v Mnichovicích, kde je lyžařský vlek. Na mapě jsou vyznačena parkoviště, pokud se vydáte autem. Při volbě běžkařských tras můžete využít vlaku, který tvoří jakousi osu Ladova kraje. Na webu dále najdete restaurace, ubytování, kulturní a sportovní akce. Brzy zde budou i letáky / mapy jednotlivých oblastí ke stažení a vytištění.

Čím můžete přispět Vy?

Projekt Ladovská zima se teprve rozbíhá. Proto Vás prosíme o trpělivost a pomoc. Budeme rádi, když nás budete informovat o stavu  tras a rybníků, případně o dalších možnostech zimních radovánek.

A ještě prosba - úprava tras na běžky něco stojí. Pokud můžete, přispějte prosím za tímto účelem na vyhrazený účet číslo: 107-1172230237/0100 Tyto prostředky budou věnovány výhradně na provoz běžkařských tras a na úpravu ledových ploch na bruslení. Svazek obcí Ladův kraj přispěl „odrazovou“ částkou 30 000,- Kč.

Do projektu Ladovská zima se aktivně zapojila řada dobrovolníků. Ladův kraj děkuje: panu Janu Oberländerovi, Ing. Davidu Michaličkovi, paní a pánovi Machovým, Dr.Janu Zenklovi, paní Evě Kršňákové, paní Mgr. Haně Jarošové, Ing.Petře Rožkové, JUDr. Václavu Růžičkovi , Ing. Elišce Blahové, starostům a místostarostům obcí a dalším, kteří pomohli. Partnerem projektu je MAS Říčansko a SK Slunéčko.

Děkujeme panu Josefu Ladovi, který Ladovské zimě zapůjčil obrázek sáňkujících dětí.

 

Ing. Roman Sauer

manažer svazku obcí Ladův kraj

www.laduv-kraj.cz, www.ladovskazima.cz